Stop geweld !
Heb je te maken met geweld of ben je hier getuige van? Jij maakt het verschil door je uit te spreken!

Vrouwen zijn 5 keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld dan mannen zoals Huiselijk geweld kindermishandeling , Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) Eer gerelateerd geweld en Meisjesbesnijdenis. Alle soorten geweld hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadiging.
Jaarlijks zijn nog steeds ouderen, volwassenen en kinderen slachtoffer van gewaeld vooral geweld in relaties. Alleen al de afgelopen twee jaar zijn er 87 vrouwen vermoord in Nederland. Bij zo’n 75% van deze vrouwen is de vermoedelijke dader de partner of ex-partner was. Om dat te beperken en te voorkomen, is meer nodig op het gebied van preventie. Stichting SARE wil daarbij helpen met het interventie Veiligheid . Activiteiten binnen dit thema

Empowerment Groep

Dit activiteit is gericht op vrouwen in kwetsbare positie, om hun zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten en hun grenzen in relaties leren stellen. De coaching
is onderdeel van het project Jij eerst . De vrouwen ontmoeten elkaar een keer per week om hun ervaring te wisselen en elkaar te ondersteunen.

Elke week kunnen vrouwen terecht in Wijkcentrum de Vleugel. Hier kunnen zij andere vrouwen ontmoeten die de dezelfde problemen ervaren. Tijdens
deze middag worden er gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen is geweld binnen een relatie. Het,
komt helaas regelmatig voor dat vrouwen geweld ervaren binnen hun relatie.

Vrouwen geweld en wat je er tegen kan doen

Sommige vrouwen weten vaak niet zo goed waar en bij wie zij terecht kunnen. Tijdens deze middag kunnen de vrouwen hier met elkaar over praten en worden zij verwezen naar hulpverleners,
want voor de vrouwen die de taal niet zo goed begrijpen, ligt de drempel naar hulp vragen erg hoog.

Tijdens de woensdagmiddag wordt er niet alleen met elkaar gepraat, maar worden er ook activiteiten ondernomen. Zo gaan de vrouwen ook samen koken. Dit is
een mooie manier om elkaars cultuur beter te leren kennen en ook om tegelijkertijd een band op te bouwen. De vrouwen nemen dan zelf van huis kookmateriaal en de ingrediënten mee
en gaan zij samen koken. Ook wordt er gemotiveerd om gezonde gerechten te bereiden, zo blijven de vrouwen zich welbewust van gezonde voeding.

Individuele coaching

Heb je behoefte om je verhaal te vertellen en / of zoek je informatie? Wil je situatie voor jezelf duidelijk maken of loop je tegen eigen grenzen aan?Je weet niet hoe iets zelf kan oplossen? Neem contact op en overleg met ons of coaching iets is waardoor jij verder kan en geholpen bent.

Voorlichting

Wij organiseren af en toe Voorlichtingen over verschillende thema die te maken hebben met traject veilig zoals:

Huiselijk geweld

Kinderen mishandeling

Eergerelateerd geweld

Seksueel gender gerelateerd geweld

Meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking)

 

Stop geweld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Heb je te maken met geweld of ben je hier getuige van? Jij maakt het verschil door je uit te spreken! Wij willen dat vrouwen voldoende informatie hebben over huiselijk geweld. Dat zij hierover met andere vrouwen durven en kunnen praten.

Wij willen dat vrouwen onveilige situaties kunnen herkennen en zich bewuster worden van de gevolgen van geweld tegen zichzelf en tegen hun kinderen.

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld. 

Bel Veilig thuis 0800-2000

Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is. Ook kan de dader een huisverbod krijgen.

Naast het telefoonnummer heeft Veilig Thuis een website met informatie.

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen in Nederland terecht bij een Centrum Seksueel Geweld. Hiervan zijn er 16 in Nederland. In een CSG krijgen slachtoffers van seksueel geweld alle benodigde zorg en aandacht op 1 plek. Dat bestaat vaak uit een sporenonderzoek, medische en psychische hulp.

Hulp bieden aan slachtoffers is het belangrijkst in de eerste 7 dagen na het seksueel geweld. Dan is er betere kans op psychisch herstel en op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. In die eerste dagen kunnen ook sporen van de dader nog veilig worden gesteld. Dit helpt bij het opsporen van de dader. En bij de bewijsvoering als het slachtoffer aangifte doet bij de politie. De CSG’s zijn meestal verbonden aan de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Aan het sporenonderzoek zijn voor het slachtoffer geen kosten verbonden. Andere kosten die gemaakt worden vallen meestal onder het eigen risico in de zorgverzekering.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 – 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. 

Kindertelefoon

Kinderen jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. Het telefoonnummer is 0800 – 0432. Het is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Meldcode voor hulpverleners

Bent u leraar, huisarts of hulpverlener en heeft u het vermoeden van huiselijk geweld? Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat u kunt doen.

Hulp nodig bij Huwelijksdwang en achterlating?
Ben je in het buitenland?

Ben je in Nederland?

HULP VOOR EEN ANDER?

VOOR IEMAND IN HET BUITENLAND?

Ken je iemand die slachtoffer is van huwelijksdwang en/of achterlating in het buitenland?

Of vraag NL wereldwijd om hulp. Bellen kan naar +31 247 247 247. Whatsappen moet naar +316 8238 7796

  • Ook voor (anoniem) advies kun je contact opnemen met het LKHA.