Ons team

Iglal Ashamge is de oprichters van stichting SARE. Zelf is ze niet in Nederland opgegroeid en weet hoe het voelt als je hier woont en de weg niet kent en de taal niet spreekt. Ze had gewild dat er een stichting was die haar destijds had geholpen. Haar doel is het versterken van de sociaaleconomische positie, het welzijn en het netwerk van vrouwen in Delft . Volgens Iglal begint het allemaal met vertrouwen: je bent overal en spreekt mensen aan.Onze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Voor haar deelnemers  voelt de stichting aan als familie, die de vrouwen missen uit hun thuisland. Hier haalt zij haar voldoening uit om zich fulltime in te zetten voor haar stichting.

SARE is een stichting en heeft geen vaste medewerkers in dienst. De organisatie draait met haar projecten op de inzet van vele vrijwilligers en maakt daarnaast gebruik van adviseurs voor specifieke expertise. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:
• Iglal Ashmage  (voorzitter)
• Abeer Alzubi (secretaries en penningmeester)

 

Raad van Advies SARE kent een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert het Bestuur desgevraagd of op eigen initiatief over:
– de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting;
– de vaststelling van het algemeen beleid en de uitvoering van dit beleid;
– alle zaken die het Bestuur of de
een Raad van Toezicht opportuun achten.
Leden Raad van Toezicht bestaat uit:
Fatima Mussad
Mw.
Aïsha Sriram

Mv.Hadeel Aldosh

Our Staff