Ankomende en laatste afgelopen Evenementen

Add Your Heading Text Here

6 MAART 2024, 09::00 - 15:00 Hours

In het kader van Internationale Vrouwendag nodigen wij jullie van harte uit voor ons evenement op woensdag 6 maart 2024 in wijkcentrum De Vleugel in Delft.

Internationale Vrouwendag staat jaarlijks in het teken van strijdbaarheid van en solidariteit met vrouwen overal ter wereld. Het Internationaal thema van 2024 is Eén Wereld, Duizend Vrouwen. We vieren de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen in Nederland met verschillende culturele achtergrond. In Delft organiseren we deze dag in het teken van Eenheid in Diversiteit.

Onze bedoeling is om op deze dag via allerlei activiteiten diversiteit en eenheid te bevorderen.

We willen hieraan bijdragen met een multiculturele Luister, Kijk en Doe feestviering. Voor meer informatie verwijzen we jullie naar het toegevoegde programma en uitnodiging.

Wij hopen u te mogen ontvangen op woensdag 6 maart in Wijkcentrum De Vleugel, Delft.

Graag bevestigen vóór 28 februari via Contact Us op de SARE website via de link https://actioninresilience.org/contact-us/

Hartelijk groet,

Namen het bestuur van  Stichting SARE

11 December 2023, 13.00 - 17.00 Hours

SARE is nu officale partner van NAP 1325

Sare werd ondertekenaar van het Nederlandse Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325)  meer informatie over Dutch NAP 1325 bezoek Women, peace and security » Your Site Name (nap1325.nl)

Van af 15 jnuari ,2024 aan de slaag met het initiatief Delft gaat digital

Nieuwkomers stuiten echter op aanzienlijke belemmeringen voor digitalisering inclusie, en er zijn aanwijzingen dat er een ‘digitale kloof’ bestaat tussen nieuw aangekomen gemeenschappen en de rest van Nederlands als het gaat om digitale inclusie. Deze kloof komt voort uit ongelijkheden in beide toegang tot en gebruik van digitale technologie en betaalbaarheid. Met dit initiatief willen wij informatie technologie toegankelijk voor iedereen maken, vooral voor mensen met migranten en vluchteling achtergrond. Voorkom digitale uitsluiting en neem deel aan een van onze Cursus Digivaardig voor meer informatie neem contact met ons op via de contact formulier.

Icon photos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.