Doe mee met onze campagne.Vluchtelingvrouwen Veilig overall en altijd en zeg nee tegen geweld tegen vrouwn

Stichting SARE  Streeft naar het creëren
van harmonieuze samenleving waar gelijke rechten,
kansen envrijheden voor ieder ongeacht sekse is vanzelfsprekend.

Welkom bij stichting Action in Resilience and Empowerment (SARE )!

Visie

Een wereld creëren waarin alle meisjes en vrouwen redzaam zijn en hun volledige potentieel bereiken.

Missie

Bereiken en ondersteunen van meisjes en vrouwen om (meer) mee te doen aan de samenleving, zodat zij stappen vooruit kunnen (blijven) zetten in hun emancipatie-, integratie-, en ontwikkelingsproces

Voor wie?

Stichting SARE is er voor meisjes en vrouwen die zich willen ontwikkelen en stap vooruit willen Zetten .

Kom gezellig breien en haken onder leiding van handwerk vrijwilliger en laat je inspireren door andere breiers en hakers uit de buurt

Blijf niet met je vragen over maatschappelijke vragen, werk, onderwijs, huisvesting verblijfsvergunning

Nieuw ! Het Textiel Repair Cafe is vanaf 15 november is geopend

Het Textiel Repair Cafe is een buurtinitiatief die wordt georganiseerd door vrouwen bewoners van Poptahof wijk. Het heeft als doel de sociale betrokkenheid in de buurt te bevorderen.

Het Financieel Café Delft

Blijf niet met je Financiële en administratie vragen zitten Kom naar het Financieel Café voor gratis hulp en advies! Loop Eens Binnen Spreekuren: Elke woensdag ochtend van 10.30 tot 12.30 uur…

“Vrouwen verdienen waardigheid en gelijkheid”

Wij geloven dat elke vrouw talenten heeft die belangrijk zijn. Soms hebben vrouwen hulp nodig om deze talenten te zien en te gebruiken. Wij realiseren dit door activiteiten te organiseren die gericht zijn op meedoen Wij ondersteunen, informeren en stimuleren vrouwen met trainingen en begeleiding die leiden naar een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk in de  maatschappij. Wij bieden een gastvrije, veilige omgeving voor vrouwen en werken vanuit respect, autonomie en betrokkenheid.

Nieuws

Stichting SARE heeft op 8 maart  het internationale vrouwen dag geviered onder het thema,”eenheid in Diversitiet”

Vandaag voorlichting gegeven over geweld tegen vluchtelingvrouwen in Samenwerking met stichting Joury, wijkcentrum de Wending in Delft .Wij hebben het over verschillende soorten geweld zoals eer gerelateerd geweld, huwelijk dwang, achterlating, seksueel geweld , gedwongen vrouwen en huiselijk geweld. Wij hadden een interactieve een boeiend discussie de focus legde op beschikbare hulp en ondersteuning voor vluchtelingvrouwen,

Stichting SARE Delft vierde vandaag de internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen in het kader van Orange the World Campagne .

Het is een dag waarop we stilstaan bij de schadelijke gevolgen van geweld tegen vrouwen en meisjes en ons inzetten om dit te bestrijden.

Het was een heel gezellige dag. Dank aan iedereen die geweest is. SUPER. Speciale dank Speciale dank voor Marja van Bijsterveldt is burgemeester van Delft voor haar aanwezigheid,lifede en mooie worden

Wij zijn SUPER trots op jullie! Samen staan we sterker.

Voorlichting Bijeenkomst door Ayan Boxhoorn GGZ doel delftland in het kader van Orange de wereld

Partners

SARE ondersteunt vrouwen

Wil jij ook bijdragen?