Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij.

Dat financiële problemen stress op kunnen leveren is algemeen bekend. Het systeem van zorgtoeslagen, eigen risico en afrekeningen is dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken. Eén op de vijf statushouder huishoudens heeft te maken met problematische schulden of heeft grote kans deze te krijgen. Toch zoekt maar 2,5 procent van die groep professionele hulp, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Huishoudens met geldproblemen brengen hoge kosten met zich mee. Geldzorgen kunnen de verdere integratie van statushouders in de weg staan.

Het Financieel Café Delft
Loop Eens Binnen Spreekuren: Elke woensdag ochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Heb je een korte vraag over geldzaken, kom dan naar onze Spreekuren. Voor het aanvragen van een toeslag bijvoorbeeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur Omdat je een ingewikkelde brief gekregen hebt en je niet goed begrijpt wat nu de bedoeling is. Of omdat je opeens een hoge eindafrekening ontvangen hebt van de
energiemaatschappij en niet weet hoe je dit moet oplossen. Of om je aan te melden bij de Voedselbank, Elk Kind Telt Mee of het Sportfonds.

Kosten: Gratis Frequentie: 1 x per week. Elke woensdagochtend van 10:30 tot 12:30 Locatie: Wijkcentrum de Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft

Wil je financieel zelfredzaam wordt? Neem deel aan onze traject Financiële Redzaamheid

Training in Financiële redzaamheid van vrouwen

Medi dit Training willen wij de dat het Financiële zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten vooral vrouwen met vluchteling en migranten achtergrond.
De vrouwen krijgen training voorlichting, informatie en advies over geldzaken in Nederlands zo de vrouwen zouden in staat
in staat om te begrijpen:

De volgende training worden aangeboden

 


Kosten: Gratis
Frequentie: 2 bijeenkomsten.
Vooropleiding: Niet nodig
Locatie: Wijkcentrum de Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft.