Kom bij ons je digitale vaardigheden
ontwikkelen en verbeteren!

Nu onze samenleving steeds meer verbonden raakt, is digitale inclusie belangrijker dan ooit. Digitale inclusie gaat over toegang tot informatie- en communicatietechnologie en de resulterende sociale en economische voordelen. Digitale inclusie gaat niet alleen over computers en de internetten. Het gaat om het gebruik van technologie als een kanaal om vaardigheden te verbeteren, om de kwaliteit van leven te verbeteren onderwijs ondersteunen en het economisch welzijn in alle geledingen van de samenleving bevorderen.

Digitale inclusie is wel erger als het gaat over vrouwen, Ze stuiten echter op aanzienlijke belemmeringen voor digitalisering inclusie. Personen met lage digitale vaardigheden zijn vaker vrouw , vrouwen hebben minder kansen in de digitaliserende samenleving. Bovendien zijn barrières die voor vrouwen al speelden op de arbeidsmarkt nog niet opgelost en spelen deze ook op de digitale arbeidsmarkt een beperkende rol

Om digitale inclusie te bevorderen en gelijke kansen voor iedereen vooral voor vrouwen te faciliteren, moeten we inzetten op digitale vaardigheden bij meisjes en vrouwen ervoor te zorgen dat we ieders potentieel benutten.

Trainingen

De cursus Digitaal burgerschap

Via Digitaal burgerschap courses maken wij informatietechnologie toegankelijk voor vrouwen om zich actief, vaardig en weerbaar
kunnen bewegen in de online informatiesamenleving de volgende zijn de aangeboden bijeenkomsten.

De cursus Sociale media

Deelname aan deze cursus vereist geen specifieke voorkennis.

De cursus Online bankieren 2×

De cursus Computervaardigheden

De cursus Computervaardigheden is geschikt voor beginners op het gebied van werken met laptops en computers.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

Voorkom digitale uitsluiting

Ontwikkel je digitale vaardigheden verder, doe
mee en draag bij aan een inclusieve en veilige
samenleving.

Kosten: € 10 per les
Locatie: Wijkcentrum de Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft

De cursus gaat door vanaf 4 inschrijvingen. We geven de cursus op de volgende momenten: